Πρόσκληση στην εναρκτήρια εκδήλωση του HeRIC-SD, την Ελληνική «Κοινότητα Χρηστών» στις θεματικές που σχετίζονται με την ασφάλεια

Για πρώτη φορά η Ελλάδα αποκτά μια επίσημη κοινότητα χρηστών σε θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια των πολιτών, και μάλιστα μια κοινότητα που είναι άρρηκτα δικτυωμένη με την ΕΕ και τις δραστηριότητες του CERIS (Community for European Research and Security) και συντονίζεται από το ΕΠΙΣΕΥ του ΕΜΠ, το ΕΚΕΤΑ, το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος σε συνεργασία με τη ΓΓΕΚ, ΚΕΜΕΑ και ΕΕ. Η εναρκτήρια εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 26 Ιανουαρίου (13.00-19.00) στο Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών (Δημητρίου Σούτσου 46, Αθήνα) και προσκαλούμε τη συμμετοχή σας.

Το 2014 υπό την αιγίδα της DG HOME ιδρύθηκε η Κοινότητα Χρηστών για Ασφαλείς και Ανθεκτικές Κοινωνίες (CoU:Community of Users for Safe, Secure and Resilient Societies). Σκοπός της πρωτοβουλίας ήταν να φέρει κοντά όλους τους εκπροσώπους της έρευνας (ερευνητικούς φορείς, επιχειρήσεις και τελικούς αποδέκτες-χειριστές των προϊόντων ασφάλειας) ώστε να υπάρξει άμεση αλληλεπίδραση μεταξύ τους προς το κοινό όφελος, η έρευνα να εξυπηρετεί τις πραγματικές ανάγκες τους. Σήμερα έπειτα από την μετονομασία της σε Κοινότητα για την Ευρωπαϊκή Έρευνα και Καινοτομία για την Ασφάλεια (CERIS), συνεχίζει και επεκτείνει το έργο της μέσα από τις δράσεις του προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη 2021-2027» ή «Horizon Europe-ΗΕ». Η κοινότητα αριθμεί περισσότερους από 1.500 εγγεγραμμένους ενδιαφερόμενους (φορείς χάραξης πολιτικής, τελικούς χρήστες, ακαδημαϊκούς, βιομηχανικούς φορείς, κλπ.) και διοργανώνει τακτικά θεματικές εκδηλώσεις, πάντοτε με την ισχυρή στήριξη της ερευνητικής κοινότητας.

Με στόχο την προώθηση και ενίσχυση της αλληλεπίδρασης μέσα από την διάχυση των αποτελεσμάτων ερευνητικών δράσεων, ποικίλα ανεξάρτητα από την ΕΕ, δίκτυα φορέων έχουν δημιουργηθεί και συνδεθεί με τις δραστηριότητες του CERIS, μεταφέροντας πληροφορίες από και προς τα μέλη της κοινότητας. Η αξία των δικτύων αυτών επιβεβαιώνεται από την συνεχή παρουσία τους στα forum όπου διατηρούν κομβικό ρόλο στην επικοινωνία μεταξύ της ΕΕ, των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών φορέων όσον αφορά στον καθορισμό και την ιεράρχηση των ερευνητικών αναγκών και τάσεων.

Το HeRIC-SD δημιουργήθηκε για να αποτελέσει την Ελληνική «Κοινότητα Χρηστών» στις θεματικές που σχετίζονται με την ασφάλεια.

Οι αντικειμενικοί στόχοι του HeRIC-SD συνάδουν με εκείνους του CERIS και περιλαμβάνουν:

  • Την ανάλυση των εκπεφρασμένων αναγκών και ελλείψεων σε δυνατότητες στους αντίστοιχους τομείς, με την εξειδίκευσή τους για την Ελλάδα.
  • Την ανάδειξη των διαθέσιμων λύσεων για την αντιμετώπιση των ελλείψεων
  • Την μετάφραση των ελλείψεων και των πιθανών λύσεων σε στρατηγικές έρευνας
  • Την ανάδειξη των ευκαιριών, των συνεργειών και των χρηματοδοτικών εργαλείων σε εθνική και ευρωπαϊκή βάση
  • Την στήριξη και προώθηση συνεργειών μεταξύ χρηματοδοτούμενων έργων και δραστηριοτήτων Ε&Κ
  • Την ανάδειξη των αναγκών που σχετίζονται µε την τυποποίηση και την έρευνα
  • Την ανάδειξη και την συμπερίληψη των απόψεων των ενδιαφερομένων μερών, όπως είναι οι πολίτες και οι φορείς τους, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, οι φορείς κρίσιμων υποδομών (μεταφορές, ενέργεια, κλπ) δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα, ΜΚΟ, οι Μικρο-Μεσαίες Επιχειρήσεις όπως και η  Βιομηχανία, οι ερευνητικοί οργανισμοί και τα πανεπιστήμια, κ.α.

Η εναρκτήρια εκδήλωση του HeRIC-SD θα πραγματοποιηθεί στις 26 Ιανουαρίου (13.00-19.00) στο Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών (Δημητρίου Σούτσου 46, Αθήνα).


REGISTER FOR THE EVENT

AGENDA

From
(EET)
To
(EET)
Topic Organization(s) Presenter
13:15 14:30 Welcome and Lunch
14:30 15:00 Welcome speeches by community initiation supporting Research Institutes ICCS, CERTH, NCSR Demokritos Eleftherios Ouzounoglou

Stefanos Vrochidis

Dimitris Kyriazanos

15:00 15:30 Keynote Speech 1: Principals of CERIS, achievements and activities and foreseen collaboration with national Communities DG Home Philippe  Quevauviller
15:30 16:00 Keynote Speech 2: SSRI Horizon Europe destination and future developments. Connection with CERIS and national Communities. DG Home Giannis Skiadaresis
16:00 16:30 ΑΙ in Civil Security: EU perspectives, SU-AI projects cluster & popAI results NCSR Demokritos Dimitris Kyriazanos
16:30 17:00 H2020 MEDEA results KEMEA Genny Dimitrakopoulou

George Kokkinis

17:00 17:30 The 112 service in Greece and next steps GSCP Vasileios Kazoukas
17:30 18:00 Disaster Resilience Innovation Cluster DEFKALION and CO-PROTECT project results ICCS

STWS

Eleftherios Ouzounoglou

Dimitrios Diagourtas

18:00 19:00 Open discussion for setting the  for framework for  Research and Innovation Community for Security Domain DG Home, GSRI, CERTH, NCSR Demokritos Philippe  Quevauviller,  Spyros Kintzios, Dimitris Kyriazanos,  Eleftherios Ouzounoglou
19:00
Please share this